Τηλ. Παραγγελίες Δευτ.- Παρ. 11:00 - 15:00

Επιστροφές Προϊόντων

Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Επιστροφές

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και με την επιφύλαξη των νομίμων εξαιρέσεων, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Δεν απαιτείται καμία αιτιολόγηση εκ μέρους σας, ενώ σας επιβαρύνει μόνο το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κατάστημα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Το Κατάστημα επιφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση για την προηγούμενη εξέταση των προϊόντων προκειμένου να εξακριβώσει την ποσότητα και την κατάστασή τους.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι οι εξής:

  • Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
  • Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν είτε μέσω μεταφορικής εταιρείας της επιλογής σας είτε αυτοπροσώπως μαζί με το παραστατικό αγοράς, στη διεύθυνση του Καταστήματος, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 11:00 μέχρι τις 15:00.

Η επιμέλεια για την ασφάλεια του προϊόντος κατά την αποστολή του βαρύνει εσάς και το Κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά τη μεταφορά του.

Το τίμημα που καταβάλατε σας επιστρέφεται στο σύνολό του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος.

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας αποσταλεί εκ μέρους μας είναι διαφορετικό από εκείνο που παραγγείλατε, η επιστροφή του γίνεται χωρίς την επιβάρυνσή σας με έξοδα μεταφοράς, μόνο εφόσον επιστραφεί δε χρησιμοποιηθεί και βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, θα πρέπει να μας αποστείλετε e-mail στο store@alfaplast.gr

Ελαττωματικά προϊόντα

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ουσιώδες ελάττωμα στα προϊόντα που παραλάβετε από το Κατάστημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Κατάστημα, αναφέροντας λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα αυτά.

Ενδεικτικά, ως ουσιώδες ελάττωμα θεωρείται πρόβλημα στη συγκόλληση της σακούλας που οδηγεί σε άνοιγμά της, ενώ ως μη ουσιώδες ελάττωμα θεωρείται οποιοδήποτε σφάλμα στην εκτύπωση της σακούλας.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει πράγματι ουσιώδες ελάττωμα, έχετε τις παρακάτω επιλογές:

α) να απαιτήσετε την αντικατάσταση των προϊόντων
β) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για ελάττωμα που αφορά επουσιώδη αριθμό προϊόντων (λιγότερο από 10% του συνόλου),

Το Κατάστημα επιφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση για την προηγούμενη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού.

Ακύρωση παραγγελίας

Εφόσον επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας μετά την ολοκλήρωση υποβολής της, πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Κατάστημα προκειμένου να μας γνωστοποιήσετε την επιθυμία σας.

Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας ΜΟΝΟ πριν την αποστολή των προϊόντων. Ενδεικτικά, οι παραγγελίες αποστέλλονται από το Κατάστημα την επόμενη μέρα, συνεπώς οι παραγγελίες θα πρέπει να ακυρώνονται εντός της ίδιας ημέρας με την υποβολή τους.